Curatorium

In 2016/2017 geldt de volgende taakverdeling:
Preses: drs. A. van der Zwan
Assessor: drs. C. van Atten
Secretaris: drs. G. van Roekel

Zie voor een omschrijving van de taken van het curatorium het volgende document:
http://www.webkey7.nl/tua/images2/archief/curatorium.pdf curatorium.pdf