Overhandiging afscheidsbundel

18 Juni 2015

Op 13 juni 2014 nam prof. dr. T.M. Hofman afscheid als hoogleraar Nieuwe Testament aan de TUA. Bij die gelegenheid werd hem een liber amicorum in het vooruitzicht gesteld. De bundel werd onlangs op feestelijke wijze aan professor Hofman overhandigd en bevat 26 bijdragen van diverse theologen, collegaís verbonden aan de TUA alsook aan andere instellingen.
 
Prof. dr. G.C. den Hertog had de eer om namens de redactiecommissie de afscheidsbundel te overhandigen aan professor Hofman.
Professor Hofman spreekt op hartelijke wijze zijn dank uit.

« Nieuwsarchief