Op weg naar een GTU

30 Maart 2015

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken heeft donderdag 26 maart groen licht gegeven om een plan uit te werken voor een coöperatieve samenwerking binnen een brede Gereformeerde Theologische Universiteit (GTU).
De bedoeling is dat de Theologische Universiteit Kampen (TUK), de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding (NGP) en de TUA hier in ieder geval in participeren. De synode gaf aan dat ook de Gereformeerde Bond (GB) en/of het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) een substantiële bijdrage dienen te leveren aan de opleiding. Op deze manier zullen binnen de GTU, die verworteld is in de gereformeerde gezindte, zowel neocalvinistische als bevindelijk-gereformeerde theologie en spiritualiteit een plaats krijgen. Bij een coöperatie gaat het niet om een bestuurlijke fusie, maar om ‘samenwerken waar mogelijk en zelfstandig blijven waar nodig’. Dat laatste zal dan met name gestalte krijgen in de eigen Master-predikantsopleiding.
Samen met de beoogde partners gaat het college van bestuur nu aan de slag om een en ander concreter uit te werken en een plan te ontwikkelen dat voor definitieve besluitvorming voorgelegd zal worden aan de CGK-synode van D.V. 2016.

 
 
 

« Nieuwsarchief