Verlening preekconsent

Het curatorium van de Theologische Universiteit te Apeldoorn maakt aan de kerken bekend dat in de vergadering van 25 maart 2015 preekconsent is verleend aan:

br. J.C. (Cornť) Pronk
 
De HEERE stelle hem tot zegen in het midden van de kerken.

Namens het curatorium,
drs. R. van de Kamp, voorzitter
drs. G. van Roekel, secretaris

Bijdrage
Ja, ik word TUA-vriend. Mijn bijdrage, die jaarlijks in juni zal worden afgeschreven, wordt:
25 euro per jaar
een ander bedrag (minimaal 25 euro) namelijk:

Persoonlijke informatie
Aanhef
Dhr. Mw.
Achternaam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
Telefoonnummer
E-mailadres
Kerkelijke gemeente
Plaats kerkelijke gemeente
Vragen/opmerkingen

Bank
Naam rekeninghouder
Woonplaats
IBAN (bereken uw IBAN)

Ja, ik machtig hierbij de Theologische Universiteit Apeldoorn om tot wederopzegging de bijdrage als TUA-vriend, zoals hierboven gekozen, jaarlijks af te schrijven van mijn rekening.
Ja, ik ontvang graag maandelijks de nieuwsbrief in mijn mailbox.
Ja, ik ontvang graag het gratis welkomstgeschenk.