Holland scholarship

16 Februari 2015

Holland Scholarship stimuleert de mobiliteit van studenten

De inschrijving voor hét nieuwe Nederlandse beurzenprogramma Holland Scholarship start vandaag. Met deze beurs krijgen jaarlijks 768 getalenteerde internationale studenten de kans om in Nederland een bachelor of master te volgen. Daarnaast krijgen ook 768 Nederlandse studenten de mogelijkheid om voor minimaal 3 maanden een studie, stage of onderzoek te doen in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Het Holland Scholarship heeft als doel om het Nederlandse hoger onderwijs op de kaart te zetten en om de inkomende- en uitgaande mobiliteit van studenten te stimuleren. Voor TUA-studenten is 1 beurs beschikbaar om naar het buitenland te gaan en er is 1 beurs voor een buitenlandse student die aan de TUA komt studeren.

Nederlandse studenten krijgen een bedrag van € 1.250 voor een studieperiode, stage of onderzoek in een land buiten de EER. Voor internationale studenten van buiten de EER zijn er beurzen van € 5.000 voor een volledige bachelor of master. Bij aanvang van het komende studiejaar worden de eerste Holland Scholarship-studenten verwelkomd en uitgezwaaid.

Meer informatie over de beurs en de wijze van aanvragen


Holland Scholarship encourages student mobility

Registration for the Holland Scholarship, the new Dutch scholarship programme, starts today. This programme will enable 768 talented international students annually to study for a bachelor's or master's degree in the Netherlands. In addition, 768 Dutch students will have the opportunity to study, take up an internship or carry out research in a country outside the European Economic Area (EEA) for a minimum of 3 months. The aim of the Holland Scholarship programme is to raise the profile of Dutch higher education and to encourage student mobility both into and out of the Netherlands. For TUA-students 1 scholarship is available to go abroad and there is 1 scholarship for a foreign student who comes to study at TUA.

Dutch students will receive a scholarship of € 1,250 to study, take up an internship or carry out research in a country outside the EEA. For international students from outside the EEA, there are scholarships of € 5,000 for a full bachelor's or master's degree. The first Holland Scholarship students will be welcomed and sent on their way at the start of the next academic year.

« Nieuwsarchief