Examenuitslagen

9 Februari 2015

Op 9 februari is het Master II-examen met goed gevolg afgelegd door:
 
J.H. (Joan) Bonhof. Zijn scriptie had als titel: ‘Contextualisatie; een onderzoek naar contextualisatie van het Evangelie in onze huidige cultuur’.
L.J. (Leon) Koopman. Zijn scriptie had als titel: ‘Jij hoort erbij!? Een missiologisch onderzoek naar de ruimte en de grenzen van het kerklidmaatschap in Nederland’. Leon ontving het predicaat cum laude.

Broeder Koopman wordt beroepbaargesteld voor de Christelijke Gereformeerde kerken.
 
 

« Nieuwsarchief