Nieuwe Apeldoornse Studie

5 Februari 2015

Deze week verscheen nummer 64 in de serie Apeldoornse Studies. Het boekje draagt de naam 'Jesaja doelde op Jezus...' Een christelijke kijk op God in het boek Jesaja. Auteur is prof. dr. J. Dekker.

De Apeldoornse Studie gaat over de samenhang tussen Jesaja 6 en Jesaja 53 en ontleent daaraan handvatten voor een christelijke lezing van het boek Jesaja. Zij bevat de uitgewerkte tekst van de inaugurele rede die prof. dr. J. Dekker heeft uitgesproken op woensdag 1 oktober 2014 bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar 'Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief' op de Henk de Jong-leerstoel, die verbonden is aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Deze leerstoel is opgericht vanuit de Nederlands Gereformeerde Predikantsopleiding (NGP).

Ook deze Apeldoornse Studie is verkrijgbaar in de webshop.

« Nieuwsarchief