Theologenblog

8 Januari 2015


 
‘Theologie verdient het te worden gehoord’
 
Theologie lijkt wel steeds minder van belang, maar heeft de samenleving en de kerk intussen veel te zeggen. Daarbij helpt theologie vooral om het evangelie van Jezus Christus beter te verstaan. Een nieuw Theologenblog van onderzoekers van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen verbindt daarom theologie en actualiteit.

‘We willen vrijmoedig theologiseren, zonder ons voor diepgang te excuseren. Stevige theologie, helder opgeschreven – dat is de bedoeling’, schrijft dr. Arnold Huijgen, universitair hoofddocent dogmatiek Apeldoorn, in de eerste post. Het Theologenblog is te vinden op de websites van Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad onder de rubriek ‘opinie’.

Volgens Huijgen raken tal van actuele kwesties aan theologie: ‘Wie Poetin wil begrijpen, kan niet om de relatie tussen christendom en cultuur heen, die in de Oosterse Orthodoxie heel anders ligt dan in het Westen. En zowel het religieus geladen geweld van ISIS als de diepte van kwaad dat erin manifest wordt, vragen om theologische doorlichting. Bovendien blijven Westerse mensen onverminderd religieus – dat roept toch de vraag op naar God? Reden genoeg om als theologen onze stem te verheffen.’

Het Theologenblog wil laten zien dat theologie helpt om de boodschap van het evangelie en van Gods komende rijk tot klinken te brengen en te leven. Het wordt onderhouden door leden van de onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology). Deze groep Bijbelwetenschappers en dogmatici onderzoekt in het programma Who Is Like You Among the Gods? de spannende interactie tussen de verkondiging van God als Ene en Enige en de enorme godsdienstige, culturele en maatschappelijke verscheidenheid, zowel in Bijbelse tijden als vandaag.

« Nieuwsarchief