Nieuwe pretor

1 September 2014

Per 1 september heeft Rien Mulder het pretoraat overgedragen aan Arjan van den Os.
We bedanken Rien graag op deze plaats voor zijn inzet en zorgvuldigheid. Zowel de kerken als de studenten met preekconsent hebben hier profijt van gehad!

De pretor is namens de rector de contactpersoon tussen de preekvoorzieners en de studenten. Als een student preekconsent heeft ontvangen, mag hij in de zomermaanden (juli en augustus) zelf zijn preekbeurten regelen. Buiten deze periode worden alle preekbeurten door de pretor geregeld. Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om data aan te leveren, in februari en in juni. Hiervoor zal een oproep in De Wekker worden gedaan. De mogelijkheid om data aan te leveren is alleen voor die gemeentes die vacant zijn.

« Nieuwsarchief