Conferentie 'Sola Scriptura'

11 Juni 2015

Wat betekent sola scriptura voor de gereformeerde theologie vandaag?
 
“Het sola scriptura vraagt van ons de cultuurverschillen tussen onze tijd en die van de Bijbel zo goed mogelijk in rekening te brengen”, zegt de een. “Maar dan is het sola scriptura feitelijk opgegeven!”, reageert een ander.

De gereformeerde gezindte lijkt in toenemende mate verdeeld over de betekenis en toepassing van het centrale principe van de Reformatie dat de Schrift de enige bron en norm voor leer en leven is. Wat is er feitelijk aan de hand? Is er werkelijk sprake van vervagende normen en onoverbrugbare verschillen? Moeten we terug of kunnen we samen vooruit? Maar hoe dan? Verbindt het sola scriptura kerken van gereformeerd belijden nog wel of spreken we dezelfde taal niet meer? Wat betekent sola scriptura voor de gereformeerde theologie vandaag?

Twee conferenties
11 en 12 juni 2015

Sprekers
Koert van Bekkum, Henk van den Belt, Hans Burger, Jaap Dekker, Willem-Maarten Dekker, Bart van Egmond, Kees den Hertog, Rob van Houwelingen, Arnold Huijgen, Barend Kamphuis, Jeanette Kreijkes,  Michael Mulder, Reinoud Oosting, Mart-Jan Paul, Eric Peels, Arie Versluis, Piet de Vries en Maarten Wisse.

Conferenties over o.a.
• Verschillende opvattingen over het sola scriptura, hermeneutiek en hun onderlinge relatie
• De verhouding van het sola scriptura tot het solo Christo, sola fide en sola gratia van de Reformatie
• De praktische consequenties van de hermeneutiek voor het verstaan van de Schrift
• De actuele betekenis van het reformatorische sola scriptura-principe voor leer en leven
• De impact van de hantering van een verschillende hermeneutiek op de oecumene

Praktische informatie
• Data: 11 en 12 juni 2015
• Kosten: € 169,- (2-daagse conferentie); € 69 (PEP-conferentie); € 109 (BEST-conferentie)
• Uiterste inschrijfdatum: 1 juni 2015 via www.tukampen.nl/pep
• Locatie: Theologische Universiteit Kampen
• Aantal deelnemers: 50 – 120 personen
• Omvang: 0,25 of 0,5 EC
PEP (Permanente Educatie Predikanten) organiseert samen met de Groninger leerstoel vanwege de Gereformeerde Bond in de PKN ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkeling en context’ en de onderzoeksgroep Biblical Exegesis and Sytematic Theology (BEST) van de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen twee conferenties over deze thematiek. Zowel historische, systematisch-theologische, exegetische en ethische aspecten als de praktische en kerkelijke consequenties krijgen daarbij aandacht.

U heeft de keuze uit drie mogelijkheden om deel te nemen:
- PEP- en BEST-conferentie (11 juni 10.00-20.30 uur, 12 juni 10.00-16.00 uur)
- PEP-conferentie (11 juni 10.00-14.00 uur)
- BEST-conferentie (11 juni 14.30-20.30 uur, 12 juni 10.00-16.00 uur)

Uitgebreide informatie over het programma en de sprekers vindt u op www.tukampen.nl/solascriptura.

« Bekijk complete agenda