Studiedag Tasten naar het licht: Missionaire verandering in kerkelijke gemeenten

11 Maart 2015

Er wordt tegenwoordig veel gepraat over nieuwe missionaire projecten, over kerkplanting, en wat niet al. Maar de meeste kerken zijn oud, en veel van hen zijn moe. Hoeveel realiteitszin heeft het eigenlijk om vandaag te praten over missionair zijn? De secularisatie vreet door. In veel kerken lijkt een sfeer van verslagenheid te heersen: we hebben alles al geprobeerd en niets werkte. De verwachting lijkt gerechtvaardigd dat een groot deel van de Nederlandse kerken binnen een generatie de deuren moet sluiten. Wat is wijsheid in zo’n tijd?

Het toverwoord dat je nu overal hoort is ‘missionair’. Sommige kerkverbanden omarmen missionair pionieren als de weg vooruit. Ze worden daarbij geďnspireerd door buitenlandse voorbeelden, zoals het Fresh Expression project in Engeland. Maar missionair zijn in een geseculariseerd land is wat anders dan in China of Brazilië. Wat betekent het om door een proces van missionaire vernieuwing heen te gaan als je een ‘gewone’ kerk bent die al heel lang bestaat? We weten dat het verleden niet meer terugkomt, maar de toekomst lijkt niets goeds in petto te hebben. Hoe kunnen we ons als christelijke gemeenten voorbereiden op de onzekerheid die daarbij hoort? Welke bronnen hebben we om uit te putten? Hoe kunnen we creatief en hoopvol blijven?

Tijdens dit symposium, waarbij de RTSE-onderzoeksgroep van de TUA en TUK is betrokken, concentreren we ons op dit soort vragen. We doen dit met dr. Alan Roxburgh, bekend auteur en consultant op het gebied van missionaire veranderingsprocessen.

Alan zal tijdens dit symposium drie lezingen houden, met de volgende thema’s:
1. Missional congregations. Wat is dat eigenlijk, een missionaire gemeente? En wat betekent dit in een wereld die razendsnel verandert? Alan presenteert hier zijn visie die is gepubliceerd in de beroemde serie over missionaire vragen bij Orbis Books. Hij zal hier ook belangrijke concepten introduceren, zoals ‘transitie’ en ‘liminaliteit’.
2. Missional change. In deze lezing werkt Alan een benadering van missionaire veranderingsprocessen uit, die hij in de loop van jaren heeft ontwikkeld. Het is een verrassende, hermeneutisch diepgravende, niet-modelmatige benadering die veel te bieden heeft aan kleine gemeenten in een seculiere omgeving.
3. Missional leadership. Van pastors en andere leidinggevenden wordt tegenwoordig veel verwacht. Zij moeten visie brengen, mensen motiveren, aantrekkelijk preken, enzovoort. Maar wat houdt het eigenlijk in om leiding te geven aan een veranderingsproces? Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? En hoe leren we het af om een kerk te benaderen als een model?

Tussen de lezingen door en erna zal er volop ruimte zijn voor verdiepend gesprek, discussie en interactie.

Het symposium wordt georganiseerd door de Theologische Universiteit Kampen, EA-EZA, het Center for Evangelical and Reformation Theology en de VU Amsterdam.
Klik hier voor meer informatie over opgave e.d.

« Bekijk complete agenda