Promotie drs. D. Timmerman

5 Maart 2015

Op 5 maart hoopt drs. D. Timmerman aan de TUA te promoveren op zijn studie 'Heinrich Bullinger on Prophecy and the Prophetic Office (1523–1538)'.
 
Korte samenvatting proefschrift
De beginfase van de zestiende-eeuwse Reformatie werd onder meer gekenmerkt door een verhoogde belangstelling voor profeten en profetie. Gevoed door de laatmiddeleeuwse apocalyptische verwachting van de nabijheid van het einde der tijden en gestimuleerd door de humanistische heroriëntatie op de bronnen van de christelijke traditie, werd de Bijbelse figuur van de profeet een belangrijk rolmodel voor de protestantse predikant. Tegen deze zestiende-eeuwse achtergrond onderzoekt Daniël Timmerman in deze dissertatie het profetiebegrip van de Zwitserse theoloog en kerkleider Heinrich Bulllinger (1504–1575). Na een algemene inleiding presenteert de auteur vijf modellen waarmee het profetiebegrip werd geïnterpreteerd en geactualiseerd in de christelijke traditie vóór Bullinger en in de context van de zestiende-eeuwse Reformatie, met name in Zürich. Vervolgens bespreekt en analyseert hij in het hoofddeel van de studie, op basis van deze vijf modellen, de werken van Bullinger uit de periode 1523–1538. Een laatste hoofdstuk is gewijd aan de zogenaamde “Prophezei”— de dagelijkse studiebijeenkomst in Zürich rond de Hebreeuwse en Griekse tekst van het Oude Testament.

Een uitgebreidere samenvatting is aan te treffen in het volgende document: http://www.webkey7.nl/tua/images2/schijndissertatie.pdf schijndissertatie.pdf
 
CV drs. D. Timmerman
Daniël Timmerman werd op 17 september 1978 geboren te Delft als zoon van Daan Timmerman en Roelfke Zondag. Aan het Wartburg College te Rotterdam behaalde hij in 1996 het atheneumdiploma. Na voltooiing van de vooropleiding klassieke talen te Kampen in 1997, studeerde hij theologie aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. In 2005 studeerde hij cum laude af op een scriptie over Martin Bucer als uitlegger van het Oude Testament. In hetzelfde jaar kreeg hij aan genoemde universiteit een deeltijdaanstelling als assistent-in-opleiding. Vanaf 2003 was de auteur in parttime werkzaam binnen de Nederlands Gereformeerde Kerken, eerst als kerkelijk werker en vanaf december 2005 als predikant te Breukelen. Sinds mei 2013 is hij fulltime verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Kerk van Eindhoven. In 2003 trouwde hij met Hanneke van Rhee. Samen kregen zij vier kinderen: Eline, Lourens, Marije en Joanne.

« Bekijk complete agenda