PE-cursus gereformeerde visie op pastoraat

28 Januari 2015

Plaats
Gebouw TUA te Apeldoorn, Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn

Data
Woensdag 28 januari 2015 10.00 – 16.00 uur
Woensdag 18 maart 2015 10.00 – 16.00 uur
De cursus zal worden herhaald op 15 april en 3 juni 2015.

Docent
Prof. dr. A. Baars

Doelgroep
Predikanten en evt. kerkelijke werkers (die zich geďnspireerd voelen door het puritanisme en/of de Nadere Reformatie)
Maximaal aantal deelnemers: 15-20 (dat laatste getal is de absolute bovengrens)
Minimaal aantal deelnemers: 5

Kosten
75 euro per persoon (all-in)

Werkvormen:
Beperkte literatuurstudie vooraf (reader wordt tevoren toegezonden)
Iedere deelnemer dient vooraf een verbatim in. (de keuze van de thematiek van het verbatim is vrij; het is niet noodzakelijk dat zij gerelateerd is aan de hieronder te noemen onderwerpen)

Woensdag 28 januari: thema Inleiding en de vraag: Hoe kom ik tot zekerheid?
10.00 uur Opening en hoorcollege wat is een gereformeerde visie op pastoraat?

Aanbevolen Literatuur (niet verplicht):
- J. W. van Pelt, Pastoraat in trinitarisch perspectief. De samenhang van trinitarische en antropologische aspecten in het pastoraat (Heerenveen: Groen 1999)
- C. Trimp, Media Vita. De betekenis van de gereformeerde ambtsleer voor de ‘humaniteit’ in de kerkelijke zielszorg (Groningen: De Vuurbaak 1981)
- H. C. van der Meulen (red.)  Liefdevol oog en open oor (Zoetermeer: Boekencentrum laatste druk 2014)

11.15 uur Werkcollege: Puriteinse ‘praktizijns’ over ‘faith and assurance’

Teksten:
De Belijdenis van Westminster hoofdstuk 14 en 18 en de Grote Catechismus van Westminster vr. 80; 81; 172 (4 blz. leesstof)
John Owen, ‘An Exposition on Psalm 130 (1668), in: idem, Works (ed. Goold) Vol. 6  (10 blz. leesstof)
Thomas Brooks, ‘Heaven on Earth’, in: idem, Works (ed. Grosart) Vol. 2 (7 blz. leesstof)

Aanbevolen Literatuur (niet verplicht):

- Joel R. Beeke, Assurance of Faith. Calvin, English Puritanism, and the Dutch Second Reformation (New York: Peter Lang 1991)
- C. Graafland, De zekerheid van het geloof (Wageningen: Veenman 1961).
- J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de Nadere Reformatie (Rotterdam: Bronder 1968).
   
12.15 uur Lunch

13.00 uur Bespreking van de helft van de verbatims (mogelijk deels in groepjes) met in elk geval een plenaire afronding om 15.00 uur.
16.00 uur afsluiting.

Woensdag 18 maart

10.00 uur Opening en werkcollege over de visie op sterven en stervensbegeleiding in de Nadere Reformatie en de betekenis daarvan voor deze tijd

Teksten:
A. Baars, Pastoraat aan stervenden, lessen voor levenden. De visie van de vroege nadere reformatie op sterven en stervensbegeleiding, in: Documentatieblad Nadere Reformatie, 36e jrg. Nr. 1 (2012) 2 – 34 (32 blz. leesstof)
W. ter Horst, Over troosten en verdriet. Troost zoeken en bieden (Kampen: Kok 1984) 12-80 (68 blz. leesstof)

Aanbevolen Literatuur (niet verplicht):
- Niet te overzien. In mijn artikel wordt ook de belangrijkste moderne literatuur wel genoemd.
- Voor de nadere Reformatie is vooral van belang: K. Exalto, De dood ontmaskerd  (Amsterdam: Ton Bolland 1975)

12.15 uur lunch

13.00 uur Bespreking van de helft van de verbatims (mogelijk deels in groepjes) met in elk geval een plenaire afronding en evaluatie om 15.00 uur.
16.00 uur afsluiting.

Studiebelasting
- 1,5 EC studiepunten (42 uur)
- Aantal contacturen 2x5=10 uur
- Zelfstudie literatuur + verbatims = 32 uur.
- Literatuur studie ongeveer 15-20 uur
- Nederlandse leesstof is volgens de Apeldoornse studiegids 15-20 pagina’s per uur.
- De (oudere) Engelse leesstof is berekend op 7 pagina’s per uur
Inschrijving kan plaatsvinden via het secretariaat.
De termijn om in te schrijven sluit 10 januari 2015
Als het totale aantal inschrijvingen bekend is worden de kosten verrekend.

« Bekijk complete agenda