Kunst en religieuze identiteit in Egypte en SyriŽ

21 April 2015

 
21 april 2015 om 19.45 uur vindt er aan de TUA weer een lezing plaats van het genootschap Ex OriŽnte Lux. 
Drs. M. Immerzeel  zal spreken over ĎGeloven is lijden: kunst en religieuze identiteit in Egypte en SyriŽí.
 
De christelijke kerken van het Midden-Oosten hebben uitgesproken ideeŽn over hun ontstaansgeschiedenis. Zo menen de hedendaagse Kopten dat hun gemeenschap de oudste is en bovendien rechtstreeks teruggaat op faraonisch Egypte. Deze zoektocht naar een gemeenschappelijke identiteit en rechtvaardiging van dogmatische standpunten komt ook tot uiting in de Koptische kunst. Kunsthistorische standpunten die hun percepties bevestigen worden gretig omarmd, maar was het beeld van Maria die het Christuskind voedt inderdaad een afgeleide van Isis met Horus op haar schoot? En is Joris en de draak echt de christelijke variant van Horus die Seth doodt? Deze zaken en andere aan christelijke identiteit verbonden aspecten staan centraal in de lezing welke zich met name richt op de kunst van de Egyptische en Syrische miaphytische christenen.
 
PLAATS: Theologische Universiteit, Wilhelminapark 4, Apeldoorn (tel. 055 - 577 57 00)
TIJD: 19.45 uur
Belangstellenden van harte welkom!

« Bekijk complete agenda