Masterclass Bijbel in Gewone Taal

28 November 2014

Op uitnodiging van de TUA zullen dr. Jaap van Dorp en drs. Tineke Bol-DrieŽnhuizen (oud TUA-studente) van het Nederlands Bijbelgenootschap op vrijdagmiddag 2 8 november een masterclass verzorgen over de onlangs uitgebrachte Bijbel in Gewone Taal.
 
In deze masterclass komt in het eerste deel de vraag aan de orde hoe je de Bijbel in gewone taal vertaalt. In het tweede deel van de masterclass wordt ingegaan op de vertaalstrategie aan de hand van Psalm 139.
 
Deze masterclass is verplicht voor het C-jaar, waar via colleges Hebreeuws en OT 2 een voorbereiding plaatsvindt. We nodigen van harte ook de studenten van de andere leerjaren uit om de masterclass op 28 november bij te wonen, evenals studenten van de TUK en alle pastores/predikanten van Apeldoorn e.o.
 
Een unieke kans om kennis te maken met een actuele en belangwekkende ontwikkeling in de wereld van de Nederlandse Bijbelvertaling, en in gesprek te gaan met een van de initiators van de BGT.

« Bekijk complete agenda