EOL-lezing 'Koning Manasse in de koperen stier'

30 September 2014

 
 
 
 
 
Op 30 september vindt aan de TUA een lezing plaats van Ex Oriente Lux. Prof. dr. W.T. van Peursen zal spreken over 'Koning Manasse in de koperen stier'.
 
'Het gebed van Manasse, de koning van IsraŽl, toen hij in gevangenschap geleid was naar Babel. Ze wilden hem verbranden. Hij had spijt toen hij in de koperen stier zat, hij bad en de koperen stier brak open, en hij bevond zich veilig en ongedeerd in Jeruzalem.í
 
Dit raadselachtige opschrift staat boven het Gebed van Manasse in een aantal Syrische manuscripten. Het betreft de Judese koning Manasse die, aldus het bijbelboek Kronieken, in gevangenschap werd weggevoerd naar Babel en daar tot inkeer kwam. Echter, een stier wordt in de Bijbel nergens genoemd, noch een poging om Manasse te verbranden of een wonderbaarlijke verplaatsing naar Jeruzalem. Waar komen die vandaan? Het Syrische opschrift gaf de aanzet tot een enerverende zoektocht naar tradities over ĎManasse in de stierí. Deze zoektocht voerde langs joodse bijbelvertalingen (Targum) en vertellingen (Midrash), apocriefen en pseudepigrafen, Byzantijnse geschiedschrijvers, christelijke Arabische auteurs, en miniaturen in middeleeuwse bijbelhandschriften. De lezing geeft een verslag van deze gemÍleerde zoektocht en de interessante ontdekkingen die dat opgeleverd heeft betreffende de tradities over Manasse in de stier en de wijze waarop die tradities zich verspreid hebben.

U bent van harte welkom deze lezing bij te wonen!

« Bekijk complete agenda