Inauguratie dr. J. Dekker

1 Oktober 2014

Op initiatief van de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding zal aan de Theologische Universiteit Apeldoorn een bijzondere leerstoel worden ingericht, waarvan de naam is vastgesteld op ‘Henk de Jong-leerstoel. Bijbelonderzoek en identiteit in Nederlands Gereformeerd perspectief.’ Tot bijzonder hoogleraar op deze leerstoel zal worden benoemd dr. Jaap Dekker (1966), predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk van Enschede en daarnaast als kerndocent verbonden aan de Nederlands Gereformeerde Predikantenopleiding.
 
Dr. Dekker zal zijn ambt van bijzonder hoogleraar aanvaarden met het uitspreken van zijn inaugurele rede in een feestelijke bijeenkomst die D.V. zal worden gehouden op woensdag 1 oktober in het gebouw van de Theologische Universiteit Apeldoorn,  Wilhelminapark 4, 7316 BT Apeldoorn. Deze bijeenkomst zal aanvangen om 15.00 uur.
 
Medio augustus zullen uitnodigingen uitgaan, waarin nadere gegevens met betrekking tot de bovengenoemde bijeenkomst zullen worden vermeld.
 
 
 

« Bekijk complete agenda