Agenda

Symposium 'Kind en geloof' 06 oktober 2017 om 15:30
Start nieuw seizoen vormingscursus 23 september 2017
Cursus 'Prediking als vrijspraak' 06 september 2017
Promotie S. Ryu 27 juni 2017 om 15:00
Admissie-examens 15 juni 2017


Synodezitting GTU verdaagd

Op verzoek van en in overleg met de synodale commissie van onderzoek die het onderwerp ‘GTU’ (Gereformeerde Theologische Universiteit) in haar portefeuille heeft, heeft het moderamen van de Generale Synode van de Christeljke Gereformeerde Kerken besloten de voorziene vervolgzitting van 22 juni te verdagen naar D.V. 10 oktober. De reden is dat de commissie, vanwege het grote aantal vragen dat in de synode is gesteld en het complexe van de materie, meer tijd van voorbereiding nodig heeft.
__________________________________________________________________________

Waarom studeren aan de TUA?

Bekijk onderstaande film en laat je overtuigen!